Náborové akce

20.12.2018

Nedílnou součástí jsou i přednášky pro děti, kterými chceme přiblížit život kolem vody a vše, co souvisí s rybářskou tématikou. Od roku 2019 budeme zapojeni do programu Obecního úřadu Baška, který hodlá převzít patronát nad všemi kroužky dětí v obci.